http://youtu.be/HIZAkipxYgU

Bounden

● แอปเต้นลีลาที่มีท่าเต้น 7 ชุด

● วิธีการเล่นเป็นเอกลักษณ์โดยการให้ 2 คนจับเครื่องพร้อมกันคนละฝั่ง

● ราคา $2.99 เฉพาะ iPhone เท่านั้น