บทความวงการเกม

เปิดอก HTC Vive ทำไมเริ่มขายในไทยช้า และราคา VR ที่เหมาะสมในไทยเป็นเท่าไหร่