Photo by Chainwit / Wikimedia Commons,

รฟม. มั่นใจ การออกแบบ MRT พร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมฉับพลันใน กทม.

จากกรณีน้ำท่วมพื้นที่ทางใต้ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีฝนตกหนักกว่า 141.5 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นการตกหนักสุดในรอบ 80 ปี สื่อท้องถิ่นได้มีการรายงานว่าบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงโซลนั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของ รฟม. ที่ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มนั้น แตกต่างจากพื้นที่ทางใต้ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา จึงประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน

อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้คำนึงถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันไว้ตั้งแต่การออกแบบ โดยบริเวณทางขึ้น-ลง ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ถูกออกแบบให้มีความสูงมากกว่าค่าระดับน้ำท่วมสูงสุดจากสถิติในรอบ 200 ปี และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม โดยมีความสูงเพิ่มเติมอีก 1 เมตร (Flood Protection Board) ซึ่งจะสูงราว 2.5 เมตร จากค่าระดับถนนเฉลี่ยในกรุงเทพฯ ที่พร้อมติดตั้งได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ เมื่อติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวแล้ว โอกาสที่น้ำจะรั่วเข้าสถานีมีน้อยมาก และ รฟม. ยังได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำบริเวณทางขึ้น-ลง ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอีกขั้นหนึ่ง พร้อมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุโมงค์ สถานี และผนังสถานี ในช่วงน้ำหลากทุกวัน

ก่อนหน้านี้ ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ รฟม. ได้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว ทำให้โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไม่ได้รับผลกระทบ และยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปี 2554

รฟม. ขอยืนยันว่าการออกแบบโครงการรถไฟฟ้าภายใต้การกำกับการของ รฟม. เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในกรุงเทพฯ ได้