ONLINE NEWS PROVIDERS ASSOCIATION

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จ่อฟ้อง LINE TODAY ชี้ละเมิดลิขสิทธิ์ร้ายแรง

วันที่ 31 มกราคม 2566 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแถลงการณ์เตรียมดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LINE และ LINE TODAY เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่า มีการเผยแพร่ข่าวบนแพลตฟอร์มที่นอกเหนือ LINE TODAY ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และผิดสัญญาเผยแพร่ข่าว

สาระสำคัญของแถลงการณ์ระบุว่า LINE ได้ทำสัญญาต่างตอบแทนกับสำนักข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์หลายแห่ง ในการนำข่าวที่ผลิตโดยสำนักข่าวไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม LINE ในส่วน LINE TODAY และเว็บไซต์ LINE TODAY โดยมีการแบ่งรายไดัจากการโฆษณาระหว่างกันนั้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของสำนักข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ พบว่า LINE ได้มีการนำข่าวของสำนักข่าวผู้ผลิตไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่น เช่น Google หรือ Google News ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาและละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรง เนื่องจากมีการระบุในสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม LINE TODAY ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ LINE เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ LINE นำข่าวไปลงในแพลตฟอร์มอื่น ๆ

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้มีการส่งหนังสือเตือนไปยัง บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที เพราะถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และจงใจละเมิดลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ หาก LINE ยังไม่ยุติการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมกับยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ตรวจสอบการใช้อำนาจเหนือตลาดของ LINE ในกรณีอื่น ๆ และดำเนินการฟ้องร้องในกรณีการผิดสัญญาต่อไป

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เตรียมฟ้อง LINE TODAY