สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Social Security Office

ประกันสังคม ซื้อหุ้นบางจากเพิ่ม 901,900 หุ้น ยังคงอันดับ 2 ผู้ถือหุ้นมากที่สุด รวมทั้งหมด 15%  

สำนักงานประกันสังคม  แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาหุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 จำนวน 901,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.0655% 

ล่าสุด ‘สำนักงานประกันสังคม’ ถือหุ้น BCP ทั้งหมดจำนวน 206,608,197 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15.0050% จากเดิมที่ถือ 205,706,297 หุ้น สัดส่วน 14.9395%  

หากเทียบจากราคาซื้อขายหุ้น BCP เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ซึ่งปิดระดับที่ 37.00 บาท ราคาสูงสุดอยู่ที่ 37.00 บาท ต่ำสุด 36.25 บาท และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 36.61 บาท และหากคำนวณจากราคาเฉลี่ย สำนักงานประกันสังคมจะใช้เงินซื้อหุ้น BCP ประมาณ 33 ล้านบาท  

สำหรับราคาซื้อขาย BCP ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 ปิดที่ระดับ 37.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ +2.05% มูลค่าซื้อขาย 382.56 ล้านบาท ราคาสูงสุด 37.50 บาท และต่ำสุด 36.25 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 

  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 220,159,810 หุ้น สัดส่วน 15.99%
  2. สำนักงานประกันสังคม 198,441,397 หุ้น สัดส่วน 14.41%
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 136,586,300 หุ้น สัดส่วน 9.92%
  4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 136,586,300 หุ้น สัดส่วน 9.92%
  5. กระทรวงการคลัง 65,543,767 หุ้น สัดส่วน 4.76%
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 46,910,698 หุ้น สัดส่วน 3.41%
  7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,154,700 หุ้น สัดส่วน 1.75%
  8. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ 22,373,700 หุ้น สัดส่วน 1.62%
  9. STATE STREET EUROPE LIMITED 12,956,721 หุ้น สัดส่วน 0.94%
  10. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC  9,756,300 หุ้น สัดส่วน 0.71%

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส