มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก 19 แห่ง ตั้งเป้าปีต่อไปขึ้น TOP 400

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย เผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2567 ที่จัดทำโดย Times Higher Education โดยระบุว่า มีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับทั้งสิ้น 19 สถาบัน และมีสถาบันที่ได้อันดับดีขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับที่ 601 – 800 จากเดิม 801 – 1000 ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับที่ 801 – 1000 จากเดิม 1001 – 1200 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 1201 – 1500 จากเดิม 1501+

ขณะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ที่อันดับ 801 – 1000 และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่อันดับ 1001 -1200

โดยในปีนี้มีสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 1501+ รวมถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับการจัดอันดับในด้านอื่นด้วย

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ของโลกประจำปี 2567 คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ด้านมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ติดอันดับ 2 – 5 ตามลำดับ

Times Higher Education เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการวิจัย คุณภาพการวิจัย รายได้ทางอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส