ปลัดแรงงานชี้ คนไทยว่างงานลดลง คาดเป็นผลจากการท่องเที่ยวฟื้นตัว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยภาพรวมล่าสุดเศรษฐกิจแรงงานไทยทั่วประเทศเดือนกันยายน 2566 ว่า มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,842,335 คน เพิ่มขึ้น 3.32% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปี 2565 ที่มีเพียง 11,462,256 คน และ เพิ่มขึ้น 0.46% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปี 2565 (เดือนสิงหาคม 2566 มีจำนวน 11,788,218 คน )

ส่วนการว่างงานของไทยในระบบประกันสังคม เมื่อเดือนกันยายน 2566 มีผู้ว่างงาน 229,070 คน เพิ่มขึ้น 0.30% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2565 แต่ลดลง 7.58% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2566 มีจำนวน 247,846 คน) ขณะที่ผู้ขอรับเงินชดเชยว่างงานรายใหม่ มีเพียง 74,067 คน ถือว่าลดลง 8.16% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 12.64% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปี 2565 (เดือนสิงหาคม 2566 มีจำนวน 74,067 คน) ส่วนอัตราว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 1.90% และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 0.8%

ส่วนยอดผู้ประกันตนที่ขอรับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ของสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 36,260 คน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2565 และลดลง 0.29% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนอัตราการเลิกจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 0.30%

ด้านสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ส่งผลถึงการจ้างงานในประเทศนั้น พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Annual Growth Rate) ในไตรมาส 2 ของปี 2566 อยู่ที่ 1.80% สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของไทยเดือนสิงหาคม 2566 อยู่ในทิศทางฟื้นตัวตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งคาดว่า เป็นผลจากจำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่านักท่องเที่ยวในหลายสัญชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย เยอรมนี และออสเตรเลีย
ขณะที่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว และตลาดแรงงานยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง “ภารกิจของกระทรวงแรงงาน มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งภาคแรงงานเองจะต้องเข้มแข็ง มีทักษะฝีมือ มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายและงานหลักสำคัญของกระทรวงแรงงาน” ปลัดแรงงาน กล่าว

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส