นิวซีแลนด์และออสเตรเลียพร้อมเป็น 2 ประเทศแรกที่ใช้ ‘Travel Bubble’

จาซินดา อาร์เดิร์น (Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์กล่าวว่าการจัดเตรียมการเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักกันระหว่างนิวซีแลนด์และออสเตรเลียหรือที่เรียกว่าการเดินทางแบบ Travel Bubble อาจเริ่มเปิดให้ใช้ภายในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งถ้าเปิดใช้ด้วยมาตรการนี้ได้จริง ๆ จะทำให้ทั้งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียกลายเป็น 2 ประเทศแรกในโลกที่นำมาตรการ Travel Bubble มาใช้ได้จริง

Travel Bubble คือมาตรการการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระดับที่เรียกว่าเกือบปลอดภัยแล้ว มีการจัดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน กล่าวคือทั้ง 2 ประเทศจะต้องเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วหรือมีผู้ติดเชื้อในจำนวนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ซึ่งมาตรการ Travel Bubble จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปอีกประเทศหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องทำการกักตัว 14 วันก่อนเข้าประเทศ

ทางจาซินดา อาร์เดิร์นกล่าวว่ามาตรการ Travel Bubble ดังกล่าวนี้ได้บรรลุเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการแบบรัฐต่อรัฐและอาจจะจำกัดคนจากบางพื้นที่บ้างหากมีการระบาดขึ้นมา

ซึ่งแผน Travel Bubble ดังกล่าวนี้เคยจะเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื่องจากยังคงมีการระบาดในบางเมืองของออสเตรเลียอยู่เป็นระยะ ๆ โครงการก็เลยถูกระงับไป จนล่าสุดเมื่อทุกอย่างเริ่มคงตัว มาตรการนี้จึงถูกนำกลับมาใช้จริงในที่สุด

ปัจจุบันทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นับว่ามีเคสผู้ป่วยโควิดรายใหม่ที่น้อยมาก ๆ ในแต่ละวันเรียกได้ว่าแทบมีไม่เกิน 20 คน ซึ่งถือเป็น 2 ประเทศต้นแบบที่มีการจัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลก

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส