รู้หรือไม่ เอเชียตะวันออกเคยมีไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดตั้งแต่ 20,000 ปีก่อนแล้วด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ขณะที่เรากำลังศึกษาผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 (ไวรัสโคโรนา) การศึกษาใหม่เผยให้เห็นว่ามนุษย์เคยเผชิญกับโรคระบาดจากไวรัสโคโรนามาแล้วตั้งแต่ 20,000 ปีก่อนเลยด้วย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร the Current Biology scientific journal โดยนักวิจัยจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ค้นพบหลักฐานการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเมื่อ 20,000 ปีก่อน

ในการศึกษานักวิจัยได้นำจีโนมมนุษย์มาวิจัยและค้นพบว่า ลักษณะเฉพาะของจีโนมคนจากประเทศจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีความเชื่อมโยงกับไวรัสโคโรนาจากพบเครื่องหมายพันธุกรรมของไวรัสบน DNA ของมนุษย์ยุคก่อนในทวีปเอเชียตะวันออก เนื่องจากไวรัสต้องอาศัยโฮสต์ในการเพิ่มจำนวน เป็นเหตุให้ไวรัสเข้าโจมตีโฮสต์ และการโจมตีเซลล์มนุษย์ทำให้เกิดร่องรอยที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราเคยสัมผัสและมีการปรับตัวให้เข้ากับไวรัสโคโรนา

โดยประชากรในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสได้มีการกลายพันธุ์เพื่อปกป้องตนเองจากไวรัสโคโรนา และการกลายพันธุ์นี้ช่วยให้มนุษย์อยู่รอด แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการกลายพันธุ์เพื่อให้เกิดความอยู่รอดมาตั้งแต่หลายหมื่นปีก่อน

อย่างไรก็ตามนักวิจัยก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าคนในสมัยโบราณใช้ชีวิตท่ามกลางโรคระบาดอย่างไร ส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่ชัดว่าการระบาดนั้นเป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นการระบาดอย่างต่อเนื่องอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน

อ้างอิง Insider

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส