ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
ภาพจาก : กรมสรรพากร

เลิกดราม่า! อธิบดีกรมสรรพากรเคลียร์ชัด “ภาษีคริปโทไม่ได้เสีย 15%”

วันที่ 30 มกราคม 2565 รายการ ‘หนุ่ยทอล์ก’ สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กรณี “เสียภาษีคริปโท 15%” หลังประชาชนและนักลงทุนวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลว่าไม่สมเหตุสมผล

อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย นั้น ระบุให้ “เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้” โดยเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลถูกรวมอยู่ในมาตรานี้ ซึ่งอัตราการเก็บจัดภาษีดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักลงทุนหลายคนไม่พอใจ โดยมองว่าเป็นอัตราภาษีที่สูงเกินไปและมีความยุ่งยาก เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนผู้รับเงิน และไม่ทราบจำนวนเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล กรมสรรพากรได้ออกร่างแนวทางการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุว่า จะเสนอการแก้ไขประมวลรัษฎากรมาตรา 50 ที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อลดความยุ่งยากของประชาชนและนักลงทุน ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายอยู่นอกเหนืออำนาจของกรมสรรพากรที่จะดำเนินการ ดังนั้น มาตรการที่ดำเนินการได้ในตอนนี้คือ การผ่อนปรนภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Exchange ที่อยู่ในการกำกับของ ก.ล.ต. ที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้รับเงิน และไม่ทราบจำนวนเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ไม่ครบองค์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

นอกจากนี้ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพิ่มเติมว่า เป็นภาษีที่ไม่ใช่ภาษีสุดท้าย (Final Tax) หากประชาชนและนักลงทุนมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี สามารถยื่นแบบผ่านกรมสรรพากรเพื่อขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไปได้ ส่วนผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ เช่น สงเคราะห์บิดา-มารดา-คู่สมรส-บุตร, ค่าลดหย่อนส่วนตัว, เบี้ยประกันชีวิต-สุขภาพ ฯลฯ ดังนั้น การกล่าวว่า “เสียภาษีคริปโท 15%” จึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

เงินได้สุทธิอัตราภาษี
ไม่เกิน 150,000 บาทยกเว้น
150,001-300,000 บาท5%
300,001-500,000 บาท5%
500,001-750,000 บาท15%
750,001-1,000,000 บาท20%
1,000,001-2,000,000 บาท25%
2,000,001-5,000,000 บาท30%
ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป35%
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565

นอกเหนือจากประชาชนและนักลงทุนมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีแล้ว ยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ดังต่อไปนี้

  1. ผู้มีเงินได้ที่อาจจะมีการจ่ายภาษีเกินไว้ จ่ายผิด หรือจ่ายซ้ำ
  2. ผู้มีเงินได้ที่จ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไปแล้วและมีภาษีเกิน เนื่องจากการได้รับเครดิตภาษี
  3. ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี แต่ถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม (นักเทรดคริปโทที่มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีอยู่ในหมวดนี้)
  4. ผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ทำเรื่องจ่ายภาษีผิดหรือซ้ำ
  5. ผู้เสียประโยชน์จากการนำส่งภาษีไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ำ หรือโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

ส่วนวิธีการขอคืนภาษี ปัจจุบัน สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร และรับเงินคืนภาษีได้ทั้งระบบพร้อมเพย์ (ช่องทางนี้เร็วที่สุด) และบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยเร็วที่สุด)

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส