นักวิจัยค้นพบ ‘เชื้อราในทะเล’ ที่ย่อยสลายพลาสติกได้ภายใน 4 เดือน

คณะนักวิจัยจากสถาบันสมุทรศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ค้นพบเชื้อราชนิดหนึ่งในทะเล ซึ่งสามารถย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene) และพลาสติกชนิดอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลาสติกบางชนิดสามารถย่อยสลายเป็นเศษชิ้นส่วนในเวลาเพียง 2 สัปดาห์

คณะวิจัยนำโดย ซุนเชาหมิน ได้รวบรวมขยะพลาสติกกว่า 1,000 ชิ้น ตั้งแต่ปี 2016 และพบเชื้อราในตัวอย่างพลาสติก 1 รายการ โดยเชื้อราดังกล่าวสามารถทำให้พลาสติกหดตัว เปลี่ยนสี และย่อยสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยในเวลาประมาณ 4 เดือน

คณะนักวิจัยจากสถาบันสมุทรศาสตร์

ซุนกล่าวว่า เชื้อราดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิภาพการย่อยสลายราวร้อยละ 95 และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

คณะนักวิจัยได้ปรับปรุงสภาพการเพาะเลี้ยงและประสิทธิภาพการย่อยสลายของเชื้อราดังกล่าว โดยเชื้อราสามารถย่อยสลายพลาสติกพอลิเอสเตอร์ พอลิยูรีเทน (Polyester Polyurethane) และพลาสติกชีวภาพเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายในเวลา 2 สัปดาห์

ซุนคาดการณ์ว่า ทุกปีมีขยะพลาสติกไหลลงสู่มหาสมุทรมากกว่า 8 ล้านตัน และกลายเป็นอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก (Microplastics) เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของโลก ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเชื้อราในทะเลถือเป็นตัวเลือกที่นำมาซึ่งความหวังด้านการย่อยสลายพลาสติก และอาจเป็นวิธีใหม่ในการแก้ปัญหามลพิษพลาสติกทั่วโลก

ทั้งนี้ คณะวิจัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรระดับประเทศสำหรับผลการศึกษานี้แล้ว

ที่มา : Xinhua

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส