จีนกำลังจะปล่อยภารกิจ Tianzhou-6 ด้วยจรวด Long March 7

จีนกำลังจะปล่อยภารกิจเทียนโจว 6 (Tianzhou-6) ในการส่งยานอวกาศขนส่งเสบียงไร้คนขับไปยังสถานีอวกาศเทียนกง (Tiangong) ด้วยจรวด Long March 7 จากท่าอวกาศเหวินฉาง (Wenchang) บนเกาะไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม เวลา 20.25 น. และจะเข้าจอดเทียบท่ากับสถานีอวกาศเทียนกงอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้านี้ยานเทียนโจว 5 ได้ทำสถิติจอดเทียบท่าไว้ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 7 นาที

จีนได้ปล่อยยานอวกาศบรรทุกเสบียงหรือสัมภาระไร้คนขับไปยังสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรก ด้วยยานอวกาศเทียนกง 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2017 ยานเทียนโจวมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 3 ส่วนและมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน 4 ตัว ตัวยานจะแบ่งเป็น 2 โมดูลคือโมดูลระบบขับเคลื่อน ระบบพลังงานและอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ส่วนอีกโมดูลคือส่วนบรรทุกสัมภาระ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในสถานีอวกาศ

เทียนโจว 6 เป็นยานเติมเสบียงลำที่ 5 สำหรับสถานีอวกาศเทียนกง ซึ่งมีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 20% ทำให้บรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 7.4 ตัน และตั้งแต่ภารกิจนี้เป็นต้นไปจีนจะปรับความถี่ในการปล่อยยานเทียนโจวเพื่อเติมเสบียงให้แก่สถานีอวกาศเทียนกงน้อยลงเป็น 3 เที่ยวบินต่อ 2 ปี จาก 2 เที่ยวบินต่อปี

ที่มา : spaceflightnow.com และ nextspaceflight ภาพ : news.cgtn.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส