จีนออกกฎหมาย ทุกค่ายรถยนต์ต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขั้นต่ำ 3 หมื่นคันทุกปี

รัฐบาลจีนออกกฎหมายใหม่ ระบุว่า “ให้ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับโลก ภายในปี 2019 แต่ละค่ายรถจำเป็นต้องมีเครดิต NEV (New-Energy Vehicle) ซึ่งเป็นกฎใหม่ของทางรัฐ ขั้นต่ำ 10% ภายในปี 2019 และ 12% ในปี 2020”

ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องผลิต ส่งออก รถยนต์แห่งอนาคตอย่างร้อย 3 หมื่นคันต่อปี ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะต้องซื้อเครดิตจากทางรัฐ หรือโดนปรับ

ทั้งนี้ BYD เป็นผู้ผลิตรถยนต์แห่งอนาคตที่เริ่มวางจำหน่ายสินค้าของตนเองในปีนี้ และมีผู้เข้ามาเล่นวงการนี้ในจีนจากต่างชาติด้วย เช่น Tesla, Nissan, GM, Ford, Volkswagen

ที่มา: ประชาชาติ

ภาพประกอบ: China Daily , Tesla Motor, Greencarreports