เข้าขั้นวิกฤติ! ปริมาณ CO2 ในขั้นบรรยากาศมากเกินไป จนต้นไม้ช่วยเราไม่ได้อีกแล้ว

ในปัจจุบันมนุษย์เป็นตัวการหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 30-40 ตัน/ปี และหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ มันจะย้อนกลับมาทำลายวิถีชีวิตของเรา และสิ่งที่เราควรทำคือลด Carbon dioxide ในชั้นบรรยากาศลง อีกหนึ่งทางทีดีไม่แพ้การลดการปล่อยก๊าซดังกล่าว คือการช่วยกันปลูกต้นไม้ ต้นไม้ใช้ Carbon dioxice ส่วนเราก็ได้ Oxygen จากต้นไม้ Win-Win ทั้งคู่

แต่ตอนนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นเสียแล้ว งานวิจัยล่าสุดพบว่าโลกของเราแทบไม่มีพื้นที่เหลือไว้สำหรับปลูกต้นไม้ให้เพียงพอต่อการลดปริมาณ Carbon Dioxide ให้ลงมาอยู่ตามเกณฑ์แล้ว เพราะหากว่ากันจริงๆ เราต้องปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่ของประเทศอเมริกา ถึงจะเพียงพอต่อการลด Carbon Dioxide 10% จากปริมาณที่เราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทุกๆ ปี และหากเรานำพื้นที่อื่นไปปลูกต้นไม้ ก็อาจทำให้คนอีกหลายล้านคนประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารได้เช่นกัน

ตอนนี้โลกของเรากำลังอยู่ในขั้นวิกฤติ สิ่งใดที่สามารถช่วยกันดูแลโลกของเราได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ

อ้างอิง