รู้จัก International Math & Robot Challenge 2020 การแข่งด้านคณิตศาสตร์ / โรบอตระดับประเทศที่จัดขึ้นในไทย!

ชวนคุณรู้จัก International Math & Robot Challenge 2020 การแข่งด้านคณิตศาสตร์ / โรบอตระดับประเทศที่จัดขึ้นในไทย ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่โรงเรียน Pan-Asia International School โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และกว่า 60 โรงเรียน รวมนักเรียน นักศึกษามากกว่า 800 คนเข้ามาแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะในปี 2020 นี้

โดยการแข่งขันทั้ง 2 รายการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งวิธีการแข่งขันของ International Math Challenge IX ในรอบสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันบนเวทีในรูปแบบทีม 3 คน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละกลุ่มอายุ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องตอบคำถามให้ได้ในเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับคะแนนไป โดยจะมีทั้งคำถามที่ใช้เชาว์ปัญญา และคำถามที่ต้องใช้ความสามารถในการคำณวนเชิงคณิตศาสตร์ผสมกัน

และสำหรับการแข่งขัน International Robot Challenge II เป็นการแข่งขันการประกอบหุ่นยนต์ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะความสามารถด้านการ Coding, Engineering และด้าน Robotics โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

ทีมผู้ชนะการแข่งขัน International Math Challenge IX

การแข่งขัน International Math Challenge IX จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับอายุ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัล 75,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัล 50,000 บาท

  • ผู้ชนะในกลุ่มที่ 1 โรงเรียน MISA ประเทศพม่า
  • ผู้ชนะในกลุ่มที่ 2 โรงเรียน Bangkok Prep ประเทศไทย
  • ผู้ชนะในกลุ่มที่ 3 โรงเรียน Bangkok Prep ประเทศไทย
  • ผู้ชนะในกลุ่มที่ 4 โรงเรียน Concordian International School ประเทศไทย

ทีมผู้ชนะการแข่งขัน International Robot Challenge II

สำหรับการแข่งขัน International Robot Challenge II ทีม Yothinburana School ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล

 

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส