สายดูดาวเตรียมแหงนหน้ามองฟ้า ส่องฝนดาวตก “ไลริดส์” 22 เม.ย. นี้

เวียนมาอีกครั้งกับ “ฝนดาวตกไลริดส์” ฝนดาวตกประจำเดือนเมษายน วนมาให้พบคืน 22 เมษายนนี้

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เผยว่า คืนวันที่ 22 เมษายน ถึงรุ่งเช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกไลริดส์” เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 23:30 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณกลุ่มดาวพิณ คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 18 ดวงต่อชั่วโมง

คืนดังกล่าวไร้แสงจันทร์รบกวน จึงเหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง หากฟ้าใสไร้เมฆและอยู่ในบริเวณที่มืดสนิทปราศจากแสงรบกวน สามารถสังเกตการณ์ได้ทั่วประเทศ 

“ฝนดาวตกไลริดส์” น่าสนใจอย่างไร ?

ฝนดาวตกไลริดส์ เกิดจากโลกโคจรเข้าไปตัดกับสายธารของฝุ่นดาวหาง C/1861 G1 (Thatcher) ที่ทิ้งเศษซากไว้ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ แรงดึงดูดของโลกดึงดูดเศษฝุ่นเข้ามาในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดการเผาไหม้ ปรากฏเป็นแสงสว่างวาบผาดผ่านท้องฟ้า โดยมีจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่ระหว่างกลุ่มดาวพิณและกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส ฝนดาวตกไลริดส์จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 14 – 30 เมษายนของทุกปี มักมีอัตราการตกมากที่สุดในคืนวันที่ 22 เมษายน ประมาณ 18 ดวงต่อชั่วโมง แม้มีปริมาณไม่มากนัก แต่ก็มีความสวยงามและสว่างสุกใสไม่แพ้ฝนดาวตกในกลุ่มดาวอื่น

ก็ลุ้นให้ฟ้าใสไร้เมฆ แล้วอย่าลืมเตรียมปูเสื่อนอนรอชมกันนะครับ 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส