รวม ‘มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ 2020’ อวดฝีมือคนไทยในงานมหกรรมวิทย์ฯ

21 พฤศจิกายน 2563 – นนทบุรี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ในปีนี้ และกล่าวชื่นชมความสามารถ ความตั้งใจของผู้เข้าประกวดที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในมุมมองใหม่ รวมถึงปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ยากสู่สายตาสาธารณชน

ภาพถ่ายดาราศาสตร์ถือเป็นสื่อทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใกล้ตัว สามารถจับต้องได้ง่าย สร้างความประทับใจ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสังเกต การค้นคว้า การเสาะแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามมา ดร. พีรเดชจึงหวังว่า กิจกรรมนี้จะจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป หันมาสนใจดาราศาสตร์กันมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประกวดดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • ภาพถ่ายวัตถุในห้วงอวกาศลึก (Deep Sky Objects)
  • ภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
  • ภาพวัตถุในระบบสุริยะ
  • ภาพวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
  • ภาพปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

ในปีนี้ มีผลงานภาพถ่ายดาราศาสตร์ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ภาพ สำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล สดร. จะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ อาทิ ผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ จัดทำปฏิทินดาราศาสตร์ รวมทั้งนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค ได้สัมผัสความสวยงามและความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า ดวงดาว รวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงต่อไป

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ได้แก่

ประเภท วัตถุในห้วงอวกาศลึก (Deep Sky Objects)

รางวัลชนะเลิศ : Mr. Michael  Selby ชื่อภาพ “NGC 3521 Spiral Galaxy”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายวชิระ   โธมัส  ชื่อภาพ “Blue Sisters”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายพรศักดิ์  เจียมสว่างพร  ชื่อภาพ “The Big Bubble”

รางวัลชมเชย : นายพรชัย  อมรศรีจิรทร ชื่อภาพ “The Sea of Nebula”

ประเภท ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ : นายทศพร สหกูล  ชื่อภาพ “ความงามที่ลงตัว”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : นายณภัทร เมืองนิล  ชื่อภาพ “Under the Moon Shadow”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “Geminids Meteor Shower 2018”

รางวัลชมเชย : นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “Total Lunar Eclipse January 2017, The Series” 

(ชมภาพต่อหน้า 2 คลิกด้านล่างเลย)