มลพิษจากรถยนต์ใหม่ในสหราชอาณาจักรลดน้อยลงเป็นประวัติการณ์

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดทำให้การมลพิษจากรถยนต์ใหม่ในสหราชอาณาจักรน้อยลงเป็นประวัติการณ์ในปี 2021 อย่างไรก็ตามการลงทุนในสถานีชาร์จและระบบขนส่งสาธารณะยังคงจำเป็นอย่างมากเพื่อให้สหราชอาณาจักรสามารถทำตามเป้าหมายในการลดมลภาวะทางอากาศลง 78% ภายในปี 2035

จากข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยการปล่อยมลพิษของรถยนต์มือหนึ่งลดลงกว่า 11% เหลือประมาณ 120 กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการขับรถระยะทาง 1 กิโลเมตร นั่นหมายความว่า การที่ประชาชนเริ่มเปลี่ยนมาใช้รถ EV สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นแหล่งมลพิษทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า การหันมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าไม่ควรจะเป็นหนทางเดียวในการแก้ปัญหา แต่ควรลดจำนวนยานพาหนะในท้องถนนโดยการออกแบบเมืองให้ง่ายต่อการเดินเท้า และทำให้การขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้หนทางแก้ปัญหามลภาวะในสหราชอาณาจักรจะดูห่างไกล แต่การแก้ปัญหามลภาวะในทั้งโลกของเรากลับยิ่งไกลยิ่งกว่า โดยพบว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดทั่วโลกนั้นมีไม่ถึง 5% ในปี 2020 และแม้การปล่อยมลภาวะทางอากาศในปี 2020 จะลดน้อยลง แต่สาเหตุหลักก็มาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่ในบ้านมากขึ้น

อ้างอิง: The Verge

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส