สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะดำเนินการจัดเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าบางประเภทภายในปี 2027 เพื่อช่วยปกป้องธุรกิจต่าง ๆ ภายในประเทศ จากสินค้านำเข้าราคาถูก ซึ่งมีที่มาจากประเทศที่มีการกำหนดภาษีคาร์บอนต่ำหรือไม่มีเลย

แผนการจัดเก็บภาษีดังกล่าวถูกเรียกว่า “มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน” (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ซี่งจะนำไปใช้กับสินค้านำเข้าที่มีการผลิตคาร์บอนเข้มข้นหรือก่อมลพิษสูง เช่น เหล็กกล้า อะลูมิเนียม ปุ๋ย ไฮโดรเจน เซรามิก แก้ว และซีเมนต์

อัตราภาษีสำหรับสินค้าเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการผลิตสินค้า และความแตกต่างระหว่างภาษีคาร์บอนที่ใช้ในประเทศต้นทาง (ถ้ามี) กับภาษีคาร์บอนที่บังคับใช้กับผู้ผลิตในสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่า การจัดเก็บภาษีคาร์บอนใหม่นี้จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่อง “การรั่วไหลของคาร์บอน” ซึ่งหมายถึงความพยายามของบริษัทต่าง ๆ ที่พยายามจะหลบเลี่ยงภาษีคาร์บอนที่บังคับใช้กับผู้ผลิตในสหราชอาณาจักร โดยย้ายไปผลิตสินค้าในประเทศที่มีการกำหนดภาษีคาร์บอนต่ำหรือไม่มีเลย เพื่อปกป้องธุรกิจภายในประเทศจากสินค้านำเข้าราคาถูกเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริติช สตีล (British Steel) ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรได้ออกมาวิจารณ์ภาษีคาร์บอนใหม่นี้ว่า เป็นความเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไป เพราะเป็นระยะเวลาอีกนานมากกว่าจะมีผลบังคับใช้ และยังเป็นข้อเสนอที่คล้ายกับสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2026 อีกด้วย

ที่มา : EURO NEWS

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส