กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ‘เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566’ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนมีความสนใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างความสุข ความบันเทิงใจให้กับประชาชนผ่านเทศกาลในครั้งนี้

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายด้านเศรษฐกิจดีและสร้างสรรค์ดี เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหานครให้เป็นเมืองยั่งยืนน่าอยู่สำหรับทุกคน แล้วนำนโยบายมาพัฒนาต่อด้วยการจัดโครงการ เทศกาล หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือผลักดันพื้นที่เทศกาลสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทุกรูปแบบที่เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการเปิดโอกาสการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับคนกรุงเทพฯ การริเริ่มจัด 12 เดือน 12 เทศกาล ตลอดปีทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึง “Colorful Bangkok” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ เช่น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของเมืองผ่านการชมภาพยนตร์ในพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆ และสร้างความบันเทิงให้กับคนกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าวและเผยความรู้สึกถึงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานครที่กำลังเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2566 เพื่อมีส่วนรวมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในกรุงเทพมหานคร

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

“ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาส่วนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนมีความสนใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวผ่านเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานครครั้งนี้” ศานนท์ กล่าว

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหาคร คุณสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, คุณเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงแขกรับเชิญจากวงภาพยนตร์มาร่วมงานอย่าง คุณดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ, คุณฐา ฐาปณี หลูสุวรรณ ผู้กำกับหญิงภาพยนตร์ไทยกำลังมาแรง เรื่อง Blue Again พร้อมกับ โปรดิวเซอร์ Blue Again คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ซึ่งภาพยนตร์ไทยเรื่อง Blue Again เคยนำไปฉายและเข้าชิงในงาน Busan International Film Festival ประเทศเกาหลีใต้ และงาน World Film Festival of Bangkok กรุงเทพฯ และคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษา เนชั่นกรุ๊ป

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

ทั้งนี้ในงาน ‘เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร 2566’ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมเสวนาด้านภาพยนตร์ ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพ มีดี The Creative City” รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์ เช่น เทคนิคการตัดต่อ, เทคนิคการถ่ายทำ หรือ การเขียนบทภาพยนตร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำกับภาพยนตร์, นักแสดง หรือ นักวิชาการที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

และยังมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นกรุงเทพมหานคร ความยาว 10-15 นาที เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 28 ปี ส่งผลงานในหัวข้อ “Connecting Bangkok 2030” หรือ “เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030” โดยแนวคิดของหัวข้อนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีสั้นว่า มีมุมมองต่อกรุงเทพมหานครในฐานะ “Smart City” ในอนาคตอย่างไร โดยการประกวดครั้งนี้เพื่อชิงเงินรางวัลรวมทั้งหมด 200,000 บาท (รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 65,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 45,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศรองอันดับ 2 มูลค่า 30,000 บาท, ชมเชย 4 รางวัลๆละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท) ซึ่งภาพยนตร์สารคดีสั้นกรุงเทพที่ชนะการประกวด จะนำมาฉายในเทศกาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2566 ส่วนรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม ติดตามได้ทาง www.pr-bangkok.com และ Facebook Page: กรุงเทพมหานคร

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่สาธารณะลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดฉายหนังกลางแปลง วันละ 1 เรื่อง ซึ่งภาพยนตร์ที่ฉายเกี่ยวกับเป็นภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นกรณีศึกษาของวงการภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงการแสดงวงดนตรีเยาวชนอีกด้วย

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

สุดท้ายเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี 50 เขต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในเมืองกรุงเทพฯ และยังสร้างความสุข ความบันเทิงใจให้กับประชาชน ในช่วงเวลาต้อนรับปีใหม่ 2566

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆในงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr-bangkok.com และ Facebook Page: กรุงเทพมหานคร หรือ www.facebook.com/prbangkok

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส