จากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นทุกปี คาดการณ์ว่ายอดขาย EV ทั่วโลกมีแนวโน้มทะลุ 11 ล้านคันในปี 2024 ส่วนประเทศไทยก็คาดว่าจะทะลุ 200,000 คันภายในปี 2024 เช่นกัน (ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2023 อยู่ที่ 89,000 คัน) ทำให้คำถามเกี่ยวกับความพร้อมในด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จ หรือนโยบายสนับสนุนนจากภาครัฐ หนึ่งในผู้พัฒนาสถานีชาร์จอย่าง REVERSHARGER ตอกย้ำความสำเร็จและแผนต่อยอดในปี 2024

REVERSHARGER ต่อยอดความสำเร็จจากบริษัท SHARGE หลังจากทำธุรกิจมานาน 5 ปี และได้รับการลงทุนร่วมกับบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ภายใต้แนวคิด “RÊVERSHARGER ครบ-สะดวก-สบาย” โดยลูกค้าของ REVERSHARGER แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาคอสังหาที่มีผู้ใช้งานกว่า 50,000 ราย ค่ายรถยนต์และบริษัทพลังงาน (บางจาก Susco และ Shell) ที่ได้รับการพัฒนาตู้ชาร์จจาก REVERSHARGER กว่า 1,100 จุด

นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปัจจุบันประเทศไทยมีจุดชาร์จสาธารณะรวมกัน 9,693 จุด มีการตั้งเป้าให้เป็น 15,000 จุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหากเจาะไปที่สถานีชาร์จของ REVERSHARGER ยังมีประมาณ 1,110 เครื่อง และส่วนมากยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ทำให้ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาและขยายธุรกิจอีกมาก

นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด มองว่าสัดส่วนของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับจำนวนรถ EV ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมคือรถ EV 10 คันต่อสถานีชาร์จ 1 แห่ง

ในปี 2023 ที่ผ่านมา REVERSHARGAR มีจำนวนหัวชาร์จทั้งหมด 600 หัวชาร​์จ แบ่งเป็นประเภท AC จำนวน 400 หัวชาร์จและ DC จำนวน 200 หัวชาร์จ โดยในปี 2024 ตั้งเป้าขยายจุดชาร์จให้ได้ 2,012 หัวชาร์จ แบ่งเป็นหัวชาร์จ AC จำนวน 924 หัวชาร์จและ DC จำนวน 1,088 หัวชาร์จ ใน 68 จังหวัด รวมถึงการเพิ่มผู้ใช้งานให้ได้ 200,000 ราย ภายในปี 2024 ด้วย

REVERSHARGAR มองว่า ทุก ๆ 160 กม. จะต้องมีสถานีชาร์จของ REVERSHARGAR อยู่ รวมถึงต้องมีสถานีชาร์จความเร็วสูง DC Charger 360kW ที่สามารถชาร์จไว 10 นาที วิ่งต่อได้ 100 กิโลเมตร เพิ่มมากขึ้นด้วย

***