EV Point เครือข่ายสถานีชาร์จของ EG Group ได้โพสต์แสดงภาพให้เห็นว่า สถานีชาร์จบางส่วนใน Asda Express ที่เมือง Uttoxeter ประเทศอังกฤษ มีเครื่องชาร์จของแบรนด์ EV Point ที่พื้นฐานมาจากเครื่องชาร์จแบบเร็ว Tesla V4 Superchargers หลังจากที่บริษัทได้สั่งซื้อเข้ามาในปี 2023 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Tesla Supercharger ได้ถูกขยายไปยังเครือข่ายการชาร์จของบริษัทบุคคลที่ 3 และกลายเป็นผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายสถานีชาร์จไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ EG Group มีเป้าหมายที่จะติดตั้งเครื่องชาร์จมากกว่า 20,000 เครื่อง ในพื้นที่ประมาณ 3,600 แห่งในอังกฤษและยุโรป ซึ่งหากบริษัทเครือข่ายสถานีชาร์จยังคงใช้เครื่องชาร์จ Superchargers ของเทสลา เชื่อว่าอนาคต Supercharger ก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับเทสลาอย่างชัดเจน นอกจากนี้คาดว่า EG Group จะติดตั้งขั้วชาร์จ NACS ของเทสลา และ Magic Dock อะแดปเตอร์ CCS1 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่แบรนด์เทสลาด้วย

ตอนนี้ในยุโรป เครื่องชาร์จ DC แบบเร็วทั้งหมดจะสามารถรองรับกับขั้วชาร์จ CCS2 ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ทุกคันจะสามารถชาร์จกับเครื่องชาร์จเหล่านี้ได้ และคาดว่าอนาคตเครือข่ายสถานีชาร์จของบริษัทบุคคลที่ 3 จะใช้เครื่องชาร์จแบบเร็วของเทสลามากขึ้น

ส่วนในสหรัฐฯ ก็ได้มีการนำเครื่องชาร์จของเทสลามาใช้กับเครือข่ายสถานีชาร์จของ BP Pulse ซึ่งเริ่มสั่งซื้อครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2023 ในมูลค่า 100 ล้านเหรียญ (3,627 ล้านบาท) และอนาคตเทสลาเองก็ต้องเร่งขยายการใช้ Superchargers V4 ให้ครอบคลุมทั่วอเมริกาเหนือมากขึ้นด้วย