เราปฏิเสธความร้อนแรงของรถยนต์ไฟฟ้าในเวลานี้ไม่ได้ เห็นได้จากสงครามราคารถ EV หลายแบรนด์หั่นราคาเป็นว่าเล่น ซื้อก่อนไม่ได้ถูกกว่าอีกต่อไป จนทำให้ ecosystem ของพลังงานไฟฟ้าเริ่มได้รับผลกระทบจากเกมในครั้งนี้ หนึ่งในนั้นคือบริษัทประกัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้ออกมาประกาศถอนตัวจากการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อารีเกเตอร์ แพลตฟอร์มนายหน้าประกัน ออกมาประกาศถึงการหยุดรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • งดรับประกันภัยรถไฟฟ้า (EV) ทุกแบรนด์ ทั้งงานเก่า งานโอนย้าย และงานต่ออายุ
  • ใบเตือนงานต่ออายุยังสามารถเสนอเบี้ยใบเตือนได้ โดยทางฝ่ายรับประกันของทางบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งจะดูจากประวัติการเรียกร้องสินไหม

ทั้งนี้บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาแจ้งรายละเอียดว่า บริษัทยังไม่เลิกขายประกันรถ EV และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีแถมฟรีประกันสำหรับรถ EV ป้ายแดงอยู่ เพียงแต่ยกเลิกเบี้ยประกันเดิมที่เคยวางไว้ รวมถึงงานประกันรถ EV ที่มีการโอนย้ายมาจากบริษัทอื่น เนื่องจากราคารถ EV ป้ายแดงและมือสองค่อนข้างผันผวน ค่าซ่อมและค่าแบตเตอรี่ยังแพงอยู่ จึงต้องมีการประเมินเบี้ยใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางการเสนอเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป

  • ลูกค้าปัจจุบัน (ต่ออายุ): บริษัทฯ จะดูแลการต่ออายุประกันภัยตามปกติ โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะพิจารณาจากประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ลูกค้ารายใหม่ (ป้ายดํา/โอนย้าย): บริษัทฯ ขอระงับการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยสําเร็จรูปที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ชั่วคราว โดยทุกท่านยังสามารถสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับงานโอนย้ายผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ โดยจะพิจารณาทุนประกันและเสนออัตราเบี้ยประกันภัยเป็นรายกรณีไป
  • สําหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ ยังคงรับประกันภัยและดูแลลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรถยนต์ ตามพันธกิจที่มีต่อคู่ค้าและลูกค้า

โดยบริษัทฯ กําลังศึกษาข้อมูลเพื่อให้สามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัยและทุนประกันภัยที่เหมาะสมได้ในอนาคต บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

หมายความว่า บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ยกเลิกขายประกันรถ EV แต่ระงับประกันเดิมไว้ ลูกค้ายังสามารถติดต่อสอบถามราคาเบี้ยประกันได้ ซึ่งจะคำนวณเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตามนี่เป็นสัญญาณให้เห็นแล้วว่าบริษัทก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามราคารถ EV และมีบริษัทถอนตัวอีกในอนาคต เนื่องจากสงครามราคารถ EV ต่างลดราคาลง กระทบทุนประกัน ในขณะที่ต้นทุนการซ่อมบำรุงกลับยังคงสูงกว่ารถสันดาปอยู่ จึงอาจทำให้บริษัทบางเจ้าหมุนเวียนเงินประกันไม่ทันและกระทบต่อธุรกิจได้ในอนาคต สังเวียน EV ดูจะยังไม่จบแค่นี้ เราคงต้องติดตามกันต่อไป