ทำได้ยังไง? เปิดฟาร์มผักใจกลางสุขุมวิท

โครงการ “Sansiri Backyard @T77 Community” ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 77 พื้นที่แห่งนี้ถูกพัฒนาจากการเป็นพื้นที่เหลือใช้ของโครงการก่อสร้างของแสนสิริ ให้กลายมาเป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิคขนาด 15 ไร่ โดยทางแสนสิริเปิดโอกาสให้ลูกบ้าน สามารถปลูกผักและผลไม้ได้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ภายในสวนผัก ยังมีพื้นที่ให้ลูกบ้านสามารถมาเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ไปบริโภคได้อีกด้วย

การทำสวนผักและผลไม้ใจกลางย่านสุขุมวิท 77 นี้ เป็นการร่วมมือระหว่างแสนสิริและพันธมิตรกว่า 30 ราย โดย 1 ในนั้นคือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ที่ได้เข้าร่วมโครงการและใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองในด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ IoT ในการดูแลสวนผักและผลไม้แห่งนี้ ภายใต้แพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะของเอไอเอส หรือ Intelligent Farm (iFarm)

แพลตฟอร์ม iFarm สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

  • ระบบโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ โรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เพื่อให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
  • ระบบวัดความชื้นในดินบนแปลงผัก เหมาะสำหรับสวนผักและผลไม้ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นแบบไร้สาย จึงนำไปวัดได้ทุกพื้นที่ในสวน และระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย ที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากแพลตฟอร์มอัจฉริยะ iFarm
  • สถานีวัดสภาพและปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพื่อการติดตามสภาพอากาศสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและตรวจสอบปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศ
Sansiri Backyard
ระบบโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ
Sansiri Backyard
ระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย

โดยทุกอุปกรณ์และระบบดังกล่าว สามารถควบคุมได้จากแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ iFarm เนื่องจากมีการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G และ NB-IoT ของเอไอเอสเอาไว้ที่อุปกรณ์ เกษตรกรและลูกบ้านจึงสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ รวมไปถึงการตรวจสอบสวนผักและโรงเรือนได้จากระยะไกล

โครงการ “Sansiri Backyard @T77 Community” เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณสวน เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. บริเวณ Retail Shop เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. และพบกับกิจกรรมพิเศษในวันที่ 14-15 ธันวาคมนี้ คือ Farm & Craft Workshop กิจกรรมจุดประกายการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างงานศิลปะลงบนลูกเมล่อน การย้ายต้นกล้าลงกระถาง และสัมผัสบรรยากาศสบาย ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ ในงาน Winter Market Fest #7 ‘What A Wonderful World’

แสดงความคิดเห็น