EP. 5 กิติชัย คงทอง ฮิตาชิเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | GreenTech เว้นเดย์ วันดีดีเว้นที่ให้โลก

“ปัญหาของโลกเราในปัจจุบันมีความซับซ้อน ทุกองค์กรต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา” มาฟังคุณ กิติชัย คงทอง รองผู้จัดการทั่วไปหน่วยธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรม บริษัท ฮิตาชิเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ใช้ Social Innovation เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

Social Innovation ?

เนื่องจากว่าปัญหาของเราในปัจจุบัน บางทีค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งคน ๆ เดียวหรือองค์กรเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ โดยหลักการคือเราร่วมมือกับคู่ค้าแล้วคิดหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เราจะมี Smart IOT Service คือการบริการ Smart IOT ผ่านเว็บไซต์หรือ Cloud Sevice ต่าง ๆ ถ้าลูกค้าเรามีโรงงานหรืออาคารหรือร้านอาหารที่ใช้ระบบพวกนี้มันก็จะสามารถ มอนิเตอร์ ดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเกิดความเสียหายหรือชำรุดขึ้นมาระบบก็จะแจ้งไปยังผู้ประกอบการทันที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เราใช้พลังงานได้น้อยที่สุด หรือถ้าเป็นในครัวเรือนก็จะเป็น ในส่วยของ Consumer Product ถ้าไฟดับหรือเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแจ้งให้ทราบ อาหารที่อยู่ในตู้เย็นก็จะไม่เสีย

โพรเจกต์ที่ทางเรากำลังทำอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรากำลังทำโพรเจกต์ที่มีชื่อว่า OPENVQ เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแรงดันในระบบสายส่ง จะสามารถลดการใช้พลังงานพวก Fossil Fuel ในการผลิตไฟฟ้าและเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกไปในตัวด้วย ซึ่งในตอนนี้ที่เราวางแผนไว้ก็เป็นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราคาดหวังในการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ 14,000 ตัน/ปี ปริมาณอาจจะดูไม่เยอะแต่พลังงานที่ลดไปสูงเลยทีเดียว ถ้าเราสามารถใช้ OPENVQ ได้ทั่วประเทศก็จะลดไปได้ถึง 98,000 ตัน/ปี

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส