วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ธนาคารกสิกรไทยประกาศจัดตั้ง บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด (Unita Capital) เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งธนาคารฯ ถือหุ้น 100% ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการยูนิต้า แคปิทัล มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งและลงทุนในบริษัทดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำกัด ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ) โดยยูนิต้า แคปิทัล ถือหุ้น 100%
  2. บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ) โดยยูนิต้า แคปิทัล ถือหุ้น 100%
  3. บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยยูนิต้า แคปิทัล ถือหุ้น 100%
  4. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด โดยยูนิต้า แคปิทัล ถือหุ้น 97%

ล่าสุด นายปรมินทร์ อินโสม ผู้ก่อตั้ง บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ปัจจุบัน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสตางค์ (Satang Pro Exchange) ได้เปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นแล้วตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครือของสตางค์ (Satang) อาทิ Satang Technology ผู้ให้บริการในส่วนบล็อกเชน และ Satang Space ที่ทำการศึกษาด้านอวกาศ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส