Tether ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดอันดับ 1 ได้มีกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2023 ด้วยการลงทุนในบิตคอยน์ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก 8,889 BTC มูลค่าประมาณ 627 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (22,000 ล้านบาท) จึงทำให้มีบิตคอยน์รวมอยู่ในพอร์ตทั้งหมด 75,354 BTC มูลค่า 5,260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (192,700 ล้านบาท)

Tether เริ่มซื้อบิตคอยน์ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2022 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2023 ได้ประกาศแผนการลงทุนในบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์การลงทุน เพื่อลดการพึ่งพาเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยตั้งใจจัดสรร 15% ของกำไรจากส่วนเกินทุนสำรองไปถือเป็นบิตคอยน์ ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมา Tether ก็ได้ซื้อบิตคอยน์เพิ่มเข้าสู่พอร์ตอยู่เรื่อย ๆ เพื่อหวังกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ของ Tether เผยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยมูลค่า 2,850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (104,345 ล้านบาท) โดยกำไรเกือบ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (36,612 ล้านบาท) เป็นกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนที่เหลือมาจากราคาที่เพิิ่มขึ้นของทองคำและบิตคอยน์ในทุนสำรอง

Tether จัดว่าเป็นองค์กรที่ถือครองบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ส่วนอันดับ 5 คือ Fidelity Bitcoin ETF ที่ถือครองบิตคอยน์อยู่ 145,000 BTC, อันดับ 4 คือ MicroStrategy ถือครองบิตคอยน์อยู่ 214,000 BTC, อันดับ 3 คือ IBIT ของ BlackRock ถือครองบิตคอยน์อยู่ 252,000 BTC, อันดับ 2 คือ GBTC ของ Grayscale ถือครองบิตคอยน์อยู่ 334,000 BTC และอันดับ 1 คือ spot ETF ใหม่ 9 บริษัทที่ถือครองบิตคอยน์อยู่ประมาณ 501,000 BTC