สำนักข่าวนิกเคอิของญี่ปุ่นรายงานว่า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้เริ่มเจรจากับรัฐบาลและธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย และกัมพูชา เพื่อเปิดใช้บริการชำระเงินด้วย QR code ร่วมกัน ภายในปีงบประมาณ 2025 โดยเริ่มจากเดือนเมษายน ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เดินทางสามารถซื้อสินค้าในต่างประเทศ โดยการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงิน

โครงการนี้จะมี Payments Japan Association เป็นองค์กรรับหน้าที่จัดการระบบชำระเงินด้วย QR code ที่เรียกว่า JPQR ซึ่งจะสร้างระบบใหม่สำหรับเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินในต่างประเทศช่วงต้นปีนี้ และผู้ให้บริการชำระเงินต่าง ๆ จะใช้ระบบ JPQR อย่างเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR code ชำระเงินได้โดยตรง

ไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบชำระเงินด้วย QR code ที่ควบคุมดูแลด้วยธนาคารกลางของประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการชำระเงินต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเมื่อปี 2022 สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ตกลงรวมระบบการชำระเงินด้วย QR code เข้าด้วยกันและได้เริ่มใช้บริการแล้วในบางประเทศ

ส่วนญี่ปุ่นได้กระโดดเข้ามาร่วมกับอาเซียนด้วย ก็เพราะต้องการกระชับความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการใช้ข้อมูล ตลอดจนการเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจในอาเซียน เพื่อแข่งขันกับจีนที่กำลังจะขยายการชำระเงินดิจิทัลบนสมาร์ตโฟนในเอเชียและแอฟริกา