12 มกราคม 2565 นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) บริษัทเทคโนโลยีในเครือธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คิวบิกซ์ (Kubix) บริษัท ICO Portal ของ KBTG/KBANK ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการแล้ว ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยคือธนาคารแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตนี้

ICO Portal คืออะไร?

จากนิยามของ ก.ล.ต. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) หมายถึง ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย, คุณสมบัติของผู้ออก, ความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล, ร่างหนังสือชี้ชวน และข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว

นอกจากคิวบิกซ์ในเครือธนาคารกสิกรไทยแล้ว ยังมีกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBX) โดยบ​ริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) และบริษัท แฟ​รคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (​Fra​​​c​​tion) ​ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ คาดว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนแสดงความพร้อมของระบบงาน

ที่มา : Krating Poonpol, ก.ล.ต.

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส