วันที่ 23 มีนาคม 2566 มีผู้พบเห็นการโพสต์ภาพขายบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (KBank THE WISDOM Card) ที่มีการอายัดแล้วในราคา 14,000 บาท โดยข้อความระบุว่าผู้ที่สนใจสามารถนำบัตรดังกล่าวไปถ่ายภาพและทำคอนเทนต์สร้างโปรไฟล์ได้ รวมถึงการแสดงบัตรดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการจอดรถ โดยโพสต์ดังกล่าวได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก KBank Live ระบุว่า บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยถือเป็นบัตรเครดิตที่ธนาคารกสิกรไทยจะอนุมัติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรเท่านั้น และการซื้อขายบัตรดังกล่าว เมื่อมีการนำไปใช้รับสิทธิประโยชน์จะถือว่าผู้ซื้อมีความผิดทางกฎหมาย ในขณะที่ผู้ขายถือเป็นผู้กระทำผิดร่วม หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าว

ดังนั้น หากพบการกระทำผิดเงื่อนไข ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิ์ในการระงับ และยกเลิกการใช้บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยของลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KBank THE WISDOM Card

สำหรับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยนั้น ธนาคารกสิกรไทยจะอนุมัติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรเท่านั้น หมายความว่าบุคคลทั่วไปไม่สามารถขอสมัครใช้งานบัตรได้ โดยเงื่อนไขของการสมัครนั้น หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยระบุว่า

ผู้ซื้อที่มีสิทธิสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง / รวมกัน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ในขณะที่ บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) สำหรับผู้มีเงินฝากและเงินลงทุนตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป ลูกค้าจะต้องได้รับคำเชิญจากธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น (Invitation Only)

โดยผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ บริการให้คำแนะนำเรื่องการลงทุน, บริการเชื่อมการลงทุนในตลาดสำคัญทั่วโลก, ห้องรับรอง ณ สนามบินภายในประเทศ, บริการเลขาส่วนตัว, บริการฟิตเนส, ส่วนลดโรงแรมและสปาชั้นนำ, ประกันภัยการเดินทาง และอื่น ๆ อีกมากมาย