วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค. 66)

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 800,000 คน โดยหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมาณ 50,000 คน ซึ่งมีทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง

ดังนั้น เมื่อมาถึงสถานที่เลือกตั้งแล้ว ขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์ตรวจสอบก่อนว่าตนเองต้องไปใช้สิทธิ์ตรงไหน โดยผู้มาใช้สิทธิ์สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูรายละเอียดก่อนลงคะแนนได้ และที่หน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทุกจุด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์อาจต้องมีการเผื่อเวลาบ้าง

นายชัชชาติยังย้ำเตือนเรื่องการมาใช้สิทธิ์ด้วย โดยระบุว่า ผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ขอให้มาใช้สิทธิ์ของตนในวันที่ 7 พฤษภาคมด้วย เพราะจะเปลี่ยนใจไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 14 พฤษภาคมไม่ได้แล้ว ดังนั้น หากไม่มาใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ ก็จะเสียสิทธิ์ในการลงคะแนน

สำหรับในวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว กรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์คอยให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย ส่วนพายุฝนคาดว่าไม่น่าจะมี แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้ว

  • bangkok ready for election
  • bangkok ready for election
  • bangkok ready for election
  • bangkok ready for election
  • bangkok ready for election