Choose France Summit 2023 คือการประชุมสุดยอดประจำปีเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการจัดงานในปีนี้มีนักลงทุนและนักธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 200 ราย และคาดว่าจะสร้างเงินลงทุนสะพัดกว่า 13,000 ล้านยูโร (ประมาณ 482,600 ล้านบาท)

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) คือหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกับนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร, นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกับฝรั่งเศสกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ผู้นำของฝรั่งเศส

ภายในงาน Choose France Summit 2023 มีการพูดคุยด้านการค้าการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีแกนกลาง คือ เศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืน (Sustainability) โดยเครือซีพีได้เน้นย้ำในประเด็นการสร้างมั่นคงทางอาหาร ซึ่งฝรั่งเศสให้ความสำคัญมากและมั่นใจว่าเครือซีพี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี และมีประสบการณ์การลงทุนด้านความมั่นคงทางอาหารใน 23 ประเทศทั่วโลก จะช่วยสร้างการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศที่เข้าไปลงทุนได้

ทั้งนี้ เครือซีพีเชื่อมั่นว่านอกจากโครงการและความร่วมมือนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสการจ้างงานในเศรษฐกิจท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายสาขา ได้แก่

1. โครงการศึกษาพลังงานหมุนเวียน ลม แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เครือซีพีถือหุ้นทั้งหมด และ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ จำกัด (Total Energies Renewables) จากฝรั่งเศสกำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านคาร์บอนต่ำ

รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียด้วยศักยภาพในการผลิต 2 กิกะวัตต์ โดยโครงการเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเครือซีพีภายในปี 2050 ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของเครือซีพีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด

2. การสร้างขีดความสามารถในพัฒนารถไฟความเร็วสูง และการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในอนาคตผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Egis Rail Academy ในเดือนมีนาคม 2023

โดยเครือซีพีได้ร่วมมือกับ Egis Rail Academy และบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสอื่น ๆ ในภาคส่วนนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและวิศวกร รวมถึงการตอบสนองความท้าทายในการออกแบบ สร้าง และพัฒนารถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของไทยที่จะเชื่อมสนามบินหลัก 3 แห่งเข้าด้วยกันในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

3. การยกระดับการผลิตอาหารและคุณภาพอาหาร โดยเครือซีพีในฐานะครัวของโลก จะร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารประเภทนม เนื้อสัตว์ และอาหารเสริมในประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารฝรั่งเศสคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดีให้กับผู้บริโภคชาวไทยผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือซีพี

นอกจากนี้ เครือซีพีกำลังทำงานร่วมกับบริษัทฝรั่งเศส เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับทั้งสองประเทศ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโครงการนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา

4. การขนส่ง โดยเครือซีพีมีการแสวงหาความร่วมมือกับการบินของฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาการขนส่ง การเดินทางทางอากาศ (Urban Air Mobility) และอุตสาหกรรมอวกาศของไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนโซลูชันต่าง ๆ

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เรามีโอกาสมากมายสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรม รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างชนบทกับเมือง เราหวังที่จะขยายการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนกับบริษัทในประเทศฝรั่งเศส และสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

ทางด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสทางการค้าเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่า คือ การสร้างงาน สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่น รวมถึงแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทั้งเรื่องความยั่งยืน การดำรงชีวิต การความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างเมือง”

ขณะที่ นายฟรองซัวส์ กอร์แบง (François Corbin) ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีฝรั่งเศสด้านยุโรปและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์มีมากมาย และบริษัทต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสมีความเต็มใจในการสร้างความร่วมมืออย่างชัดเจนที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม”

นายกอร์แบงยังเปิดเผยอีกว่า ฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนอันดับ 1 ของเครือซีพีในยุโรป เนื่องจากมั่นใจในนโยบายของเครือซีพี ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงประสบการณ์และความสามารถในการทำธุรกิจ โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความเป็นองค์กรที่ริเริ่มสิ่งใหม่มาโดยตลอด

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส