ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การแจกเงินดิจิทัลวอลเลต ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet)

ผลสำรวจเกี่ยวกับความกังวลของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวว่า อาจจะทำให้ได้ไม่คุ้มเสียกับประเทศ (เช่น เกิดภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น และไม่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ) ตามคำเตือนของ 99 นักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ พบว่า 30.92% ค่อนข้างกังวลต่อนโยบายนี้ และ 28.47% บอกว่าไม่กังวลเลย 

ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า 47.10% เห็นว่าควรดำเนินนโยบายต่อ แต่ควรปรับให้เข้ากับสถานการณ์ และ 18.85% ระบุว่าควรหยุดการดำเนินการในนโยบายนี้ได้แล้ว

สำหรับการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ของประชาชน พบว่า 79.85% ระบุว่าจะรับเงินแล้วจะนำไปใช้จ่าย ในขณะที่ 13.51% บอกว่าจะไม่รับเงิน และอีก 5.42% ระบุว่าจะรับเงิน แต่ไม่นำไปใช้จ่าย

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทย หากรัฐบาลยกเลิกโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต พบว่าตัวอย่าง 60.00% ระบุว่าจะส่งผลกระทบให้คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยลดลง รองลงมา 29.92% ตอบว่าจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทย และ 6.49% ตอบว่าจะส่งผลให้คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้น

นิด้าโพลเผยประชาชนเกือบ 31% กังวลนโยบายแจกเงินดิจิทัล

ที่มา : NIDA Poll

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส