บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ผู้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นา ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่อง การส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาที่จะล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมประมาณ 1 เดือน โดยข้อแรกเป็นการอธิบายว่าทำไมจึงมีความล่าช้าเกิดขึ้น

1.จากเดิมที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่า แซดพี เทอราพิวติกส์ จะเริ่มส่งมอบวัคซีน จำนวน 1.9 ล้านโดสแรก เพื่อให้ได้วัคซีนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงสถานการณ์ความต้องการวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกยังมีสูงกว่ากำลังการผลิตวัคซีน ซึ่งเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประชาชนชาวไทยได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2. แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อเร่งการส่งมอบวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ

บริษัทเตรียมความพร้อมในการส่งมอบวัคซีนมายังประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ได้รับแจ้งจากแหล่งผลิตถึงแนวโน้มว่าจะสามารถส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบวัคซีนในครั้งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของแซดพี เทอราพิวติกส์ โดยบริษัทมีแผนสำรองคือการจัดหาวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่นที่นอกเหนือจากแหล่งผลิตที่เราได้รับการอนุมัติให้นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย

3. คือแผนการส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศไทย รวมถึงกำหนดการที่แน่ชัดจากโมเดอร์นา

บริษัทฯ คาดว่าการส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศไทยนั้น น่าจะมีแนวทางที่คล้ายคลึงกับประเทศอื่น ๆ  คือ ทยอยส่งมอบทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละประมาณ 1-3 แสนโดส สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีก จำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

สำหรับวันในการส่งมอบที่ชัดเจน บริษัทจะสามารถแจ้งให้ทราบหลังจากวัคซีนที่เตรียมจัดส่งให้แก่ประเทศไทย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทจะได้รับแจ้งจากผู้ผลิตถึงการยืนยันวันที่แน่ชัดในการจัดส่งวัคซีนล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดส่งวัคซีนมายังประเทศไทย

พิสูจนฺ์อักษร : สุชยา เกษจำรัส