คณะกรรมการ กสท. ยกเลิกประกาศฯ เรื่องเลขช่องรายการทีวี ช่อง 1 – 10 พร้อมออกประกาศใหม่

วันนี้ บอร์ด กสท. เห็นชอบแนวทางยกเลิกประกาศของ กสทช. เรื่องการจัดลำดับเลขช่องโทรทัศน์ที่แตกต่างกันของแต่ละระบบ และพร้อมจะออกประกาศฉบับใหม่ออกมาให้เป็นระบบระเบียบขึ้น
IMG_9904
วันนี้ (25 ส.ค. 2014) พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) เข้าประชุมกับคณะกรรมการ กสท. และมีมติออกมาดังนี้ว่า

  • ที่ประชุม กสท. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่องการจัดลำดับช่องโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ตามที่ TrueVision ยื่นฟ้อง กสทช.) และมีมติให้ออกประกาศฉบับใหม่ กำหนดให้ช่องรายการที่ 37 – 60 ของโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นช่องที่ใครจะนำรายการใดมาเสนอก็ได้ แทนที่ช่อง 1 – 10 เพื่อป้องกันความสับสนในการชมทีวีดิจิตอล
  • กสท. รับทราบหนังสือจากทาง คสช. อนุมัติให้เผยแพร่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทั้ง 12 ช่อง หลังจากที่มีประกาศของ คสชให้ระงับการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ แต่มีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนชื่อช่องรายการและขอใบอนุญาตประกอบการฯใหม่ พร้อมทั้งปรับผังรายการให้มีเนื้อหาไม่ขัดต่อประกาศของ คสช รวมทั้งต้องทำบันทึกข้อตกลงออกอากาศกับ กสทช. หากฝ่าฝืน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯทันที

ที่มา : กสทช
รูปจาก : manager