Avengers: Endgame พร้อมฉากใหม่ฉายรอบสองก็ยังล้ม Avatar ไม่ได้

วันศุกร์ที่ผ่านมา Disney ส่ง Avengers: Endgame พร้อมฉากที่ตัดไปฉายในโรงอีกครั้งโดยมีความหวังที่จะสามารถล้ม Avatar ภาพยนตร์ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งได้

การฉาย Endgame รอบสองกวาดรายได้ไปทั้งสิ้น 7.8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ แบ่งเป็นทำรายได้ในประเทศไป 5.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และจากประเทศอื่นๆ 2.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ทำให้ Endgame มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2.76 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขพบว่า Avengers: Endgame ยังมีรายได้ตาม Avatar ถึง 27 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดย Avatar มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2.78 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐค่ะ

อ้างอิง