Apple จะออกขาย iPhone 5c รุ่น 8GB ในวันพรุ่งนี้

หรือว่านี่จะเป็นวิธีแก้สถานการณ์ยอดขายอันฟืดเคืองของ iPhone 5c ด้วยการออกรุ่นความจุเล็กจิ๋ว 8GB ออกมา โดยที่ราคาของมันจะถูกกว่ารุ่น 16GB ประมาณ 60 ยูโร

เป็นข้อมูลที่หลุดมาจากเอกสารภายในของโอเปอเรเตอร์มือถือ O2 ในเยอรมันโดยแจ้งข้อมูลว่าจะมีการออกขาย iPhone 5c รุ่นความจุ 8GB ในราคา 509 ยูโร ซึ่งถูกกว่ารุ่น 16GB ที่ปัจจุบันขายอยู่ 569 ยูโรอยู่ 60 ยูโร โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันพรุ่งนี้ (18 มีนาคม)

ข้อมูลนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงค่อนข้างมาก เพราะมีภาพหลังกล่องของ iPhone 5c ตัว 8GB ออกมาด้วย ส่วนที่ว่าในประเทศอื่นๆ จะเริ่มขายเมื่อไหร่ และปรับลงมาราคาเท่าไหร่ ต้องติดตามกันต่อไป

5c-8GB

ที่มา : Engadget