Microsoft เปิต Xbox Games Store แล้ว!

Xbox_Games_Store

ก่อนหน้านี้ Microsoft สั่งปิด Xbox.com และ Xbox Live Marketplace ชั่วคราวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด กลับมาให้บริการอีกครั้ง พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Xbox Games Store เพื่อให้เข้าชุดกับ Xbox Music Store และ Xbox Video Store

จุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ เปลี่ยนรูปแบบวิธีการซื้อขายเกมให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงรองรับการมาของ Xbox One

ภายในร้านค้าดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเกมที่มีทั้งหมด และทำการซื้อหรือดาวน์โหลดลงไปยังคอนโซลของพวกเขาได้

ตัวเครื่องจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน ราคา 499.99 เหรียญ หรือประมาณ 15,000 บาท พร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่าง การสั่งงานด้วยเสียง, การรวมเข้าของบริการกลุ่มเครือข่ายเมฆ, การควบคุมท่าทางผ่าน Kinect 2.0 และมีหน้าจอหลักเป็น Xbox Live อย่างที่คุ้นเคยกัน

ที่มาและภาพจาก : cbsnews