ทรูประกาศหยุดให้บริการอินเทอร์เน็ตระบบ Narrowband (Dial-up 56k) แล้ว

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องยุติการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-up modem) เนื่องจากเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการดังกล่าว ได้รับการพัฒนาและแทนที่ด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ในปัจจุบันไม่รองรับต่อบริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-up modem) และไม่สามารถอัพเกรดอุปกรณ์ได้ ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริการดังกล่าวเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าตามพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยุติการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-up modem) อย่างถาวร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยการยุติการให้บริการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว

ที่มา : trueinternet

แสดงความคิดเห็น