ในที่สุด! Microsoft ปล่อยให้ใช้ Skype Group Calling ฟรี!

เป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว ที่ Google Hangout ได้เปิดให้ใช้บริการ Free group video call ในที่สุดทาง Microsoft ก็ได้ปล่อยให้บุคคลทั่วไปสามารถสร้าง Group video call ได้แบบฟรีๆ! สายเกินไปไหม? กว่าที่ทาง Microsoft จะลงมาร่วมสู้ในศึกครั้งนี้?

ในวันนี้ผู้ใช้ Skype บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OSX, Windows Phone, iOS รวมไปถึง Android ทั้งหมดสามารถที่จะใช้บริการโทรออกและรับสาย Video call เป็นกลุ่มได้มากถึง 10 คนในสายเดียว โดยในช่วงก่อนหน้านี้นั้นถ้าหากใครต้องการที่จะใช้บริการคุณสมบัติ Group video call จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทาง Microsoft ในอัตรา 8.99 $ ในรูปแบบรายเดือน และ 4.99 $ สำหรับรูปแบบรายวัน โดยทาง Microsoft ตั้งเป้าที่จะดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนใจจาก Google Hangout กลับมาใช้ Skype อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งทาง Skype Blog ได้โพสต์ไว้ว่า

“Now that Skype group video calling is available to everyone, free of charge, it makes our group conversations even easier! Group video calling enables so many important shared experiences, like my cycling team’s regular training check-ins and catch-ups.”

ใจความคร่าวๆ คือ “ในขณะนี้ผู้ใช้บริการ Skype ทุกท่านสามารถที่จะใช้คุณสมบัติ Group video call ได้แล้วแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณสมบัตินี้จะช่วยให้การพบปะในกลุ่มของผู้ใช้บริการสะดวกยิ่งขึ้น Group video call จะช่วยให้คุณส่งต่อประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน!

ซึ่งในช่วงเวลาเช่นนี้ ก็คงได้แต่หวังว่าทาง Microsoft จะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่?

ที่มา: unleashthephones