ภารกิจใหม่ผู้สร้างแอนดรอย ซื้อบริษัทหุ่นยนต์!

Google ซื้อบริษัทหุ่นยนต์ไปหลายบริษัท หรือในอนาคตจะมีหุ่นยนต์ยี่ห้อ Google ออกมากัน