การบินไทย สุดล้ำ เตรียมเปิดใช้ Wi-Fi บนเครื่องบิน

การบินไทยเตรียมเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi บนเครื่องบิน แต่ต้องมาดูกันต่อว่าจะเป็นเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินใหม่เท่านั้นหรือไม่ และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร