นับถอยหลัง “ดิจิทัลทีวี” ไทย

มานับถอยหลังสู่การประมูลใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกันดีกว่า