Google จดสิทธิบัตร Wearable Computer ที่ตอบสนองต่อวัตถุรอบตัวเราได้

คาดว่าเป็นการจดสิทธิบัตรเพื่อทำการพัฒนา Google Glass ให้ตอบสนองต่อวัตถุรอบตัวเรา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์นำทางเพื่อความปลอดภัย