ไม่เพียงแค่ข่มขืน! การส่งรูปภาพหรือข้อความอนาจารให้แก่ผู้ที่ไม่ต้องการก็กระทบต่อสุขภาพจิตได้เช่นกัน

ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินข่าว ร่วมถึงงานวิจัยต่างๆที่ออกมากล่าวถึงผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นภายหลังการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ยินยอมมาแล้ว แต่สำหรับงานวิจัยนี้จะทำให้เราเห็นว่า การได้รับสื่อข้อความหรือรูปภาพอนาจาร รวมถึงการถูกบังคับให้ส่งรูปเหล่านั้น ก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจไม่น้อยเช่นเดียวกัน

งานวิจัยนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Deakin ประเทศออสเตรเลีย ทีมต้องการพิสูจน์สมมุติฐานว่าการส่งภาพอนาจารมีผลต่อสภาพจิตใจหรือไม่จึงได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัครเข้ามาทำการทดลอง ซึ่งพวกเขาก็พบว่าการรับ ส่งข้อความอนาจารไม่มีผลกระทบต่อจิตใจ ความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดัน รวมถึงการประเมิณคุณค่าในตัวเองต่ำลง หากไม่มีการถูกบังคับเกิดขึ้น

งานวิจัยนี้พยายามที่จะอุดช่องว่างของงานวิจัยก่อนหน้า ที่กล่าวว่าผู้ที่ชอบส่งภาพลามกอนาจารเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต นักวิจัยกล่าวว่า หนึ่งในความคลาดเคลื่อนบของแนวคิดเรื่องผลกระทบของสุขภาพจิตอยู่ที่ความยินยอม มีงานวิจัยหนึ่งรายงานว่า 52.3% ของวัยรุ่น มีพฤติกรรมการส่งรูปภาพ หรือข้อความเชิงลามกอนาจาร และมีแนวโน้มจะทำอย่างต่อเนื้องถึงแม้ว่าจะไม่ต้องการทำก็ตาม แรงจูงใจในพฤติกรรมนี้คือ การจีบ การเติมเต็มความต้องการของฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น และหลังจากการกระทำภายใต้การบีบบังคับจะส่งผลให้สภาพจิตใจแย่ลง รวมถึงบั่นทอนกระบวนการตัดสินใจของแต่ละบุคคล พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะส่งข้อความเมื่อพวกเขาไม่ต้องการ และที่สำคัญผู้ชายจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตมากกว่าผู้หญฺิง

ไม่เพียงเท่านั้นทีมวิจัยยังบอกอีกว่าผู้ที่มีพฤติกรรมที่ชอบบังคับผู้อื่นเช่นนี้ มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงทางเพศ

เห็นได้ชัดว่าผู้ที่มีพฤติกรรมบีบบังคับให้ผู้อื่นส่ง/รับ ภาพอนาจาร เป็นอันตรายเช่นเดียวกับขมขืนในโลกออฟไลน์ หวังว่างานการศึกษานี้จะช่วยทำให้คุณทุกคนเข้าใจถึงอันตราย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถูกกระทำ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรงในโลกความเป็นจริง หรือสังคมออนไลน์มันก็ไม่ควรเกิดขึ้น และไม่มีใครสมควรเป็นเหยื่อของความรุนแรงเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

อ้างอิง