Instagram ถูกบล็อคการใช้งานในจีนหลังจากการประท้วงในฮ่องกงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

Instagram ถูกบล็อคการใช้งานในประเทศจีนหลังจากการประท้วงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในฮ่องกง
Screen Shot 2557-09-29 at 9.58.09 AM
ใจกลางย่านธุรกิจของฮ่องกง เต็มไปด้วยกลุ่มผู้ประท้วง ทางรัฐบาลจีนจึงหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพของการประท้วงนั้นไปถึงยังจีนแผ่นดินใหญ่ได้

ด้วยเหตุนี้เอง ทางการจีนจึงตัดสินใจปิดการเข้าใช้งานแอพฯ Instagram ในจีนแผ่นดินใหญ่ ! (Instagram (IG) เป็นหนึ่งใน Social Media ไม่กี่ตัวที่ไม่ถูกทางการจีนบล็อคการเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ แต่เรื่องของเรื่อง มันเกิดจากมีการแชร์รูปภาพของการประท้วงเป็นจำนวนมากผ่านทาง IG ภายใต้ hashtag “#OccupyCentral” จึงทำให้ทางการจีนตัดสินใจระงับการเข้าใช้งาน IG ในจีน)

Screen Shot 2557-09-29 at 10.20.22 AM
แต่การที่ IG ถูกบล็อคจากประเทศจีนแล้ว ไม่ได้หมายความว่าฮ่องกงจะไม่สามารถใช้งานได้ เพราะ ยังคงมีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์โพสต์รูปของการประท้วงลง IG เป็นระยะ และดูว่าการประท้วงจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ทางตำรวจฮ่องกงพยายามจะเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมให้ได้

ที่มา : www.theverge.com
รูปจาก : http://static.businessinsider.com/image/54284286eab8ea2424120b11-1200/image.jpg