แบไต๋ไฮเทค – CAT ยืนยัน พร้อมรับมือ Shut Down

CAT ได้ออกมายืนยันว่าวันที่ 13 นี้ ทาง CAT ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือการ Shut Down กรุงเทพแล้ว!