แบไต๋ไฮเทค – Droplr เลิกให้ใช้ฟรีแล้ว

ทางเว็บไซด์ Droplr ที่เป็นบริการฝากไฟล์ ประกาศยกเลิกการให้บริการฝากไฟล์ฟรีแล้ว