จีนเปิดโอกาสให้นานาประเทศร่วมวิจัย ‘ตัวอย่างดวงจันทร์’ จากฉางเอ๋อ-5

18 มกราคม 2021 – สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนได้เปิดเผยข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีจัดการตัวอย่างที่ได้จากดวงจันทร์ ในภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของยานฉางเอ๋อ-5 (Chang’e-5) ซึ่งสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการศึกษาตัวอย่างเหล่านี้

องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) ได้เผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีจัดการตัวอย่างที่ได้จากภารกิจฉางเอ๋อ-5 ซึ่งครอบคลุมหลักการทั่วไปในการเก็บรักษา การจัดการ การใช้ การยืม การส่งคืนตัวอย่างจากดวงจันทร์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการกับผลวิจัยที่ได้จากตัวอย่าง

ทั้งนี้ การใช้ตัวอย่างจากดวงจันทร์ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ การจัดเก็บถาวร การสำรองข้อมูลก่อนการจัดเก็บถาวร การวิจัย และการใช้งานเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ยานสำรวจฉางเอ๋อ-5 ประกอบไปด้วยยานโคจร ยานลงจอด โมดูลพุ่งขึ้น และโมดูลส่งกลับ เดินทางจากโลกขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2020 และนำตัวอย่างหินและดินจากดวงจันทร์จำนวนประมาณ 1,731 กรัม กลับมายังโลก เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม 2020 โดยลงจอดในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ 3 ที่นำหินและดินจากดวงจันทร์กลับมายังโลกสำเร็จ ถัดจากสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ทำให้จีนมีตัวอย่างดินและหินดวงจันทร์ ใช้ศึกษาวิจัยเองยานลงจอดของยานฉางเอ๋อ 5 ลงจอดบนดวงจันทร์และเก็บตัวอย่างจาก ภูเขารึมเคอร์ (Mons Rümker) บริเวณ มหาสมุทรแห่งพายุ (Oceanus Procellarum)  โดยหินในบริเวณนี้ มีอายุประมาณ 1.2 พันล้านปี ส่วนหินดวงจันทร์ที่ได้จากโครงการอะพอลโลของสหรัฐฯ มีอายุประมาณ 3 พันล้านปี ตัวอย่างดินและหินนี้จึงน่าจะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดวงจันทร์ได้

อ้างอิง

Xinhuathai.com

Thaipbs.or.th

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส