Photoshop เพิ่มความสามารถอีกแล้ว!!

เครื่องมือสำหรับงานออกแบบยอดนิยม ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก อย่าง Photoshop ไม่ได้แค่จะออกแบบงานสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว

แต่มันสามารถออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติได้ด้วย

โดยที่ผ่านมา Photoshop มีความสามารถในการออกแบบโมเดล 3 มิติ อยู่แล้วแต่ในเมื่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติมีราคาถูกลง ฐานผู้ใช้งานก็กว้างขึ้น

ทำให้ Adobe มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ของตัวเองให้อำนวยความสะดวกในงานด้าน 3D มากขึ้น

โดยความสามารถสำคัญคือ การเสริมความแข็งแรงให้กับ model โดยอัตโนมัติ เนื่องจากว่าในการออกแบบ

บางครั้ง แบบที่เราทำไว้อาจจะดูสวยสมบูรณ์จริง แต่ในการทำออกมาเป็นโมเดล 3 มิติของจริง อาจจะไม่แข็งแรง

มีจุด ที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่ายอยู่ เพราะตาและสมองมนุษย์ ไม่คำนวนเชิงมิติได้สมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเครื่องมือ Perspective Warp เอาไว้แก้ไขทัศนมิติได้ง่ายๆ อย่างการถ่ายรูปโมเดลจำลองที่วางวัตถุไม่สมจริง

ไม่ได้อิงไปกับแนว Perspective ของสภาพแวดล้อม เครื่องมือใหม่นี้ก็สามารถสั่งแก้ไขเฉพาะวัตถุได้อย่างง่ายดาย

ใครใช้ Adobe Creative Cloud อยู่แล้ว สามารถ กด update ได้ทันที!